baxış

baxış
is.
1. Baxmaq tərzi, gözlərin ifadəsi; nəzər. Bu necə baxışdır? Acıqlı baxış. Xumar baxışlar. – Süzülmüş gözlərin sağü səlamət; Və lakin baxışı bimarə bənzər. Nəs.. Ahu baxışı, qara gözü can alır əldən. S. Ə. Ş.. Sizin istər baxışınız, yerişiniz, istər əlbəsəniz və qiyafəniz elə təsir bağışlayırdı ki, mühitin ruhunu təhlil etmiş, onun məfkurəsini mənimsəmişsiniz. S. H.. Duruşun mənalı, baxışın dərin; Mən bu dərinlikdə tapdım bəxtimi. M. Müş.. Baxış atmaq – nəzər salmaq, baxmaq. Hambal son dəfə arvada şikayət, məhəbbət və dərd dolu bir baxış atdı. S. Rəh.. Baxış vermək – baxmaq, nəzər salmaq. Məryəm bu çağacan kimsəyə, heç bir oğlana və ya da kişiyə bir baxış verməmişdi. B. T.. İlk baxışda – ilk təəssürata görə, ilk təsirə görə. // Göz, nəzər. Xalçaların butası; Qamaşdırır baxışı. M. S..
2. məc. Görüş, fikir, mülahizə, nöqteyinəzər. İctimai-siyasi baxışlar. Meşşancasına baxış. – Bu baxışlar Nadiri dəli edib çöllərə salır və bir neçə günlük işdən avara qoyurdu. B. T..
3. məc. İctimai yoxlama, təntənəli surətdə gözdən keçirmə, tanış olma. Bakı şəhərində tikiləcək binalar üçün hazırlanmış layihələrin ictimai baxışı və müzakirəsi təşkil edilmişdir. . . . baxışlı şair. Adətən başqa sözə qoşularaq, tərkib halında mürəkkəb sifət kimi işlənilir; məs.: ceyranbaxışlı, ahubaxışlı və s. Ovçunu görəndə maralbaxışlı; Ay üzü birçəkli, xallı Sənəm, gəl. X. Q.. Xanın bütün diqqəti yuxarı başda əyləşmiş qartalburunlu, şahbazbaxışlı . . Ömər xanda idi. Ç.. <Mehriban xanım> gah şıltaq bir qız, gah ceyranbaxışlı bir gəlin, sonra da indiki kimi küsəyən bir uşağabənzər qarı şəklində dayanıb durur. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dünyaya baxış — bax dünyagörüşü. Fəlsəfi dünyabaxışı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diqqət — ə. baxış, nəzər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəllad — is. <ər.> 1. Ölüm hökmünü icra edən adam. <Xan> cəllad çağırıb əmr elədi ki, Alı kişinin boynunu vursun. «Koroğlu». . . Başım cəllad əlində; Dilim səni haraylar. (Bayatı). 2. məc. Qaniçən, qəddar, mərhəmətsiz adam. <Rəhim:>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəzər — is. <ər.> 1. Baxma, baxış, baxmaq tərzi, gözlərin ifadəsi. Xoş nəzərlə baxmaq. Acıqlı nəzərlərlə süzmək. Küskün nəzər. İncik nəzər. – Ey gül, nə əcəb silsileyi müşki tərin var; Ahu nəzərin var! M. Ə. S.. <Ağsaqqal qocalar> . . qorxaq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quşbaxışı — z. Ötəri, ani baxış; gözünün ucu ilə baxış. Quşbaxışı bu adamları müqayisə etdim. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmzə — is. <ər.> Naz, şivə, süzgün baxış, şivəli baxış. Əqlü huşum mənim, fikrü xəyalım; Şux gözdə, qəmzədə bəstədir, ay qız! M. P. V.. Gələndə mürğdilim ğəm gölündə pərvazə; Xədəngi qəmzə ilə həm şikar edən sən idin. X. N.. Qəmzəsi can alan,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xoş — sif. <fars.> 1. Ürəyəyatan, xoşlandıran, xoşagələn, bəyənilən, yaxşı, gözəl. Xoş xasiyyət. Xoş təbiət. Xoş səda. – <Quşların> . . xoş avazları cütçünü həvəsə gətirdi. S. S. A.. <Xədicə> olduqca xoşsöhbət, eyi təbiətli, geniş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Ancient Macedonian language — For the unrelated modern Slavic language, see Macedonian language. language name=Ancient Macedonian region=Macedon ( extinct language ) extinct=absorbed by Attic Greek in the 4th century BC familycolor=Indo European fam2= possibly Greek… …   Wikipedia

  • Spy Chasers — Infobox Film name = Spy Chasers image size = caption = director = Edward Bernds producer = Ben Schwalb writer = Jerome S. Gottler (story and screenplay) Bert Lawrence (story and screenplay) starring = Leo Gorcey Huntz Hall Bernard Gorcey Leon… …   Wikipedia

  • Bar-Kays — The Bar Kays Gründung 1966 in Memphis Genre Funk Gründungsmitglieder Bass James Alexander E Gitarre, Gesang Jimmy King Schlagzeug …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”